18 Chingiz Aytmatov Street
Tashkent 100000

Uzbekistan